Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Välj ditt land Sverige Sverige
Fraktfritt över 450 SEK
Leverans inom 3 till 5 arbetsdagar
Säker betalning med 3D Secure

SEKRETESSPOLICY (DSE) CURADEN AG - DSGVO

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DATASKYDDSDEKLARATION (DSE) 

CURADEN AG - DSGVO

1. ÖVERSIKT ÖVER DATASKYDD

1.1. ALLMÄN INFORMATION

1.2. REGISTRERING AV UPPGIFTER PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

1.3. ANALYSVERKTYG OCH VERKTYG FRÅN TREDJE PART

2. ALLMÄN INFORMATION OCH OBLIGATORISK INFORMATION

2.1. DATASKYDD

2.2. INFORMATION OM ANSVARIG PART (BENÄMND “PERSONUPPGIFTSANSVARIG” I GDPR)

2.3. LAGRINGSTID

2.4. ALLMÄN INFORMATION OM DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTER PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

2.5. UTNÄMNING AV DATASKYDDSOMBUD

2.6. INFORMATION OM ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL USA OCH ANDRA LÄNDER UTANFÖR EU

2.7. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE TILL BEHANDLINGEN AV UPPGIFTER

2.8. RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR MOT INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER I SÄRSKILDA FALL; RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR MOT DIREKT MARKNADSFÖRING (ARTIKEL 21 GDPR)

2.9. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL BEHÖRIG TILLSYNSMYNDIGHET

2.10. RÄTT TILL DATAPORTABILITET

2.11. SSL- OCH/ELLER TLS-KRYPTERING

2.12. KRYPTERADE BETALNINGSTRANSAKTIONER PÅ DENNA WEBBPLATS

2.13. INFORMATION OM, RÄTTELSE OCH RADERING AV UPPGIFTER

2.14. RÄTT ATT KRÄVA BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

3. REGISTRERING AV UPPGIFTER PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

3.1. COOKIES

3.2. SAMTYCKE MED COOKIEBOT

3.3. KONTAKTFORMULÄR

3.4. BEGÄRAN VIA E-POST, TELEFON ELLER FAX

3.5. TYPEFORM

3.6. HUBSPOT CRM

3.7. REGISTRERING PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

3.8. REGISTRERING MED GOOGLE

3.9. REGISTRERING MED FACEBOOK CONNECT

4. SOCIALA MEDIER

4.1. SOCIALA MEDIER-ELEMENT MED SHARIFF

4.2. FACEBOOK

4.3. TWITTER

4.4. INSTAGRAM

4.5. LINKEDIN

4.6. XING

4.7 eKomi

4.8 Pinterest

5. ANALYSVERKTYG OCH ANNONSERING

5.1. GOOGLE TAGGSTYRNING

5.2. GOOGLE ANALYTICS

5.3. HOTJAR

5.4. WP STATISTICS

5.5. GOOGLE ADS

5.6. GOOGLE ADSENSE (ICKE-ANPASSADE)

5.7. GOOGLE REMARKETING

5.8. GOOGLE KONVERTERINGSSPÅRNING

5.9. GOOGLE DOUBLECLICK 

5.10. FACEBOOK PIXEL 

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

5.12. SENTRY

5.13. OUTBRAIN

5.14. TIKTOK 

5.15 Brandwatch

5.16 UXCam

5.17 Windsor.ai

6. NYHETSBREV

6.1. UPPGIFTER I SAMBAND MED NYHETSBREV

6.2. DELAD ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER AV CURADEN AG

6.3. MAILCHIMP 

6.4. SENDGRID/TWILIO

7. TILLÄGG OCH VERKTYG

7.1. INTEGRERING AV YOUTUBE MED UTÖKAT DATASKYDD

7.2. VIMEO UTAN SPÅRNING (DO NOT TRACK)

7.3. GOOGLE MAPS

7.4. GOOGLE RECAPTCHA 

7.5. WORDFENCE

7.6. MANAGEWP 

7.7 Registrering med Apple ID

8. E-HANDELS- OCH BETALTJÄNSTLEVERANTÖRER

8.1. BEHANDLING AV KUND- OCH AVTALSUPPGIFTER

8.2. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER VID SLUTANDET AV AVTAL FÖR NÄTBUTIKER, DETALJHANDLARE OCH LEVERANS AV PROFILPRODUKTER

8.3. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER VID SLUTANDET AV AVTAL FÖR TJÄNSTER OCH DIGITALT INNEHÅLL

8.4. KREDITUPPLYSNINGAR

8.5. BETALTJÄNSTER

8.6. PAYPAL 

8.7. STRIPE

8.8. Omedelbar överföring med Sofort

8.9. UNZER 

8.10. AMERICAN EXPRESS 

8.11. MASTERCARD

8.12. VISA

8.13. PAYU

8.14. Betaltjänster

8.15. APPLE PAY 

8.16. GOOGLE PAY

8.17. AMAZON PAY

8.18 EFTERBETALNING

8.19 TABOOLA


9. INTERNETBASERADE LJUD- OCH VIDEOMÖTEN (MÖTESVERKTYG)

9.1. BEHANDLING AV UPPGIFTER

9.2. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIGA GRUNDER

9.3. LAGRINGENS VARAKTIGHET 

9.4. MÖTESVERKTYG SOM ANVÄNDS

9.5. WEBEX

10. EGNA TJÄNSTER

10.1. HANTERING AV SÖKANDES UPPGIFTER

10.2. UPPGIFTSINSAMLINGENS OMFATTNING OCH SYFTE

10.3. UPPGIFTSLAGRINGENS VARAKTIGHET

10.4. REGISTRERING I VÅR KANDIDATPOOL

Status: April 2024

1. ÖVERSIKT ÖVER DATASKYDD

1.1. ALLMÄN INFORMATION

Följande information ger en lättförståelig översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen. Begreppet “personuppgifter” inbegriper alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För mer information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsförklaring som vi har inkluderat efter denna text.

1.2. REGISTRERING AV UPPGIFTER PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

Vem är ansvarig för registrering av uppgifter på denna webbplats (dvs. den “personuppgiftsansvariga”)?

Uppgifterna på den här webbplatsen behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktuppgifter finns under avsnittet “Information om ansvarig part (benämnd ‘personuppgiftsansvarig’ i GDPR)” i denna sekretesspolicy.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi insamlar dina uppgifter till följd av att du delar uppgifter med oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du uppger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras av våra it-system automatiskt eller efter att du har samtyckt till registrering av dem under ditt besök på webbplatsen. Dessa uppgifter består huvudsakligen av tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då webbplatsen besöktes). Uppgifterna registreras automatiskt när du besöker den här webbplatsen.

För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av uppgifterna sammanställs för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarmönster.

Vilka rättigheter har du vad gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information om dina lagrade personuppgifters källa, mottagare och ändamål, utan att behöva betala någon avgift för sådana upplysningar. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har lämnat samtycke till behandling av uppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke, vilket påverkar all framtida uppgiftsbehandling. Dessutom har du rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Vidare har du rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Tveka inte inför att när som helst kontakta oss om du har några frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.

1.3. ANALYSVERKTYG OCH VERKTYG FRÅN TREDJE PART

Det finns en möjlighet att ditt besöksmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker den här webbplatsen. Sådana analyser utförs huvudsakligen med vad vi kallar analysprogram.

Se vår dataskyddsförklaring nedan för mer information om dessa analysprogram.

2. Allmän information och obligatorisk information

2.1. DATASKYDD

Operatörerna bakom denna webbplats och dess sidor tar skyddet för dina personuppgifter på stort allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiella uppgifter och i enlighet med lagstadgade dataskyddsregler och denna dataskyddsförklaring.

Vid användning av den här webbplatsen insamlas ett antal olika personuppgifter. Personuppgifter innefattar uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilka uppgifter vi insamlar samt för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och för vilka ändamål uppgifterna insamlas.

Härmed meddelar vi att överföringen av uppgifter via internet (t.ex. genom e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifter från åtkomst från tredje part.

2.2. INFORMATION OM ANSVARIG PART (BENÄMND “PERSONUPPGIFTSANSVARIG” I GDPR)

Webbplatsens personuppgiftsansvariga är:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

telefon: 02 460 53 42

e-mail: info@curaprox.si

Den personuppgiftsansvariga är den fysiska eller juridiska person som ensamt eller tillsammans med andra fattar beslut beträffande ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

2.3. LAGRINGSTID

Såvida inte en mer specifik lagringstid har specificerats i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att finnas hos oss tills de inte längre behövs för det ändamål de insamlades för. Om du gör en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till behandling av uppgifter så kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagliga skäl till att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga arkiveringstider). I det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

2.4. ALLMÄN INFORMATION OM DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTER PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

Om du har lämnat samtycke till behandling av uppgifter så behandlar vi dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR, om särskilda kategorier av personuppgifter behandlas enligt artikel 9.1 GDPR. I det fall ett uttryckligt samtycke har lämnats till överföring av personuppgifter till tredjeländer behandlas uppgifter också med stöd av artikel 49.1 a GDPR. Om du har lämnat samtycke till lagring av cookies eller till åtkomst till uppgifter på din enhet (t.ex. via digitalt fingeravtryck) så behandlas uppgifter dessutom med stöd av 25 § 1 st. TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter behövs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal så behandlar vi dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 b GDPR. Om dina uppgifter behövs för att fullgöra en rättslig förpliktelse behandlar vi dina uppgifter dessutom med stöd av artikel 6.1 c GDPR. Därutöver kan behandlingen av uppgifter ske med stöd av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. I de följande styckena av denna sekretesspolicy finns information om de rättsliga grunder som är relevanta i varje enskilt fall.

2.5. UTNÄMNING AV DATASKYDDSOMBUD

Vi har utnämnt ett dataskyddsombud för vårt företag.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Telefon: +41 (0) 41 319 45 00

Fax: +41 (0) 41 319 45 90

E-Mail: gdpr@curaden.ch

2.6. INFORMATION OM ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL USA OCH ANDRA LÄNDER UTANFÖR EU

Vi använder bland annat verktyg från företag med hemvist i USA eller andra länder utanför EU som från ett dataskyddsperspektiv inte är säkra. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter eventuellt överföras till dessa länder utanför EU och behandlas där. Vi måste påpeka att en likvärdig nivå av dataskydd som inom EU inte kan garanteras i dessa länder. Till exempel så är företag i USA skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheterna och du som registrerad har inga möjligheter till rättslig prövning för att försvara dig i domstol. Det kan därför inte uteslutas att USA:s myndigheter (t.ex. Secret Service) kan komma att behandla, analysera och permanent lagra dina personuppgifter för övervakningsändamål. Vi har ingen kontroll över denna behandling.

2.7. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE TILL BEHANDLINGEN AV UPPGIFTER

Många typer av uppgiftsbehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla samtycke som du redan har lämnat. Lagligheten av uppgiftsinsamling som skett före återkallandet påverkas inte.

2.8. RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR MOT INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER I SÄRSKILDA FALL; RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR MOT DIREKT MARKNADSFÖRING (ARTIKEL 21 GDPR)

I HÄNDELSE AV ATT UPPGIFTER BEHANDLAS MED STÖD AV ARTIKEL 6.1 E ELLER F GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST GÖRA INVÄNDNINGAR MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER OCKSÅ EVENTUELL PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. SE DEN HÄR DATASKYDDSFÖRKLARINGEN FÖR ATT AVGÖRA PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND EN VISS BEHANDLING AV UPPGIFTER SKER. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DE BERÖRDA PERSONUPPGIFTERNA SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGENS SYFTE ÄR ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN HAR SAMBAND MED SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR ÄNDAMÅLET DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 GDPR).

2.9. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL BEHÖRIG TILLSYNSMYNDIGHET

I händelse av brott mot GDPR har de registrerade rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där det eventuella brottet skedde. Rätten att lämna in klagomål gäller oberoende av alla andra administrativa åtgärder eller domstolsförfaranden som finns att tillgå som rättsmedel.

2.10. RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att kräva att vi lämnar ut till dig eller till en tredje part alla uppgifter som vi behandlar automatiskt med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du kräver direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta att göras endast om det är tekniskt möjligt.

2.11. SSL- OCH/ELLER TLS-KRYPTERING

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, så som inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan identifiera en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressen i webbläsaren ändras från “http://” till “https://” och på förekomsten av låsikonen i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.

2.12. KRYPTERADE BETALNINGSTRANSAKTIONER PÅ DENNA WEBBPLATS

Om det efter ingåendet av ett avtal med kostnader finns en skyldighet att överföra dina betalningsuppgifter till oss (t.ex. kontonummer vid autogiromedgivande), krävs dessa uppgifter för betalningshantering.

Betalningstransaktioner via de vanliga betalningsmedlen (Visa/MasterCard, autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

2.13. INFORMATION OM, RÄTTELSE OCH RADERING AV UPPGIFTER

Inom ramen för tillämplig lag har du rätt att när som helst kräva information om dina registrerade personuppgifter, deras ursprung och mottagare, samt ändamålet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Tveka inte inför att när som helst kontakta oss om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter.

2.14. RÄTT ATT KRÄVA BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan kontakta oss när som helst för att begära det. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

I den händelse att du bestrider riktigheten av de uppgifter som lagras av oss behöver vi vanligen lite tid för att bekräfta denna begäran. Medan utredningen pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandlingen av dina personuppgifter har genomförts eller genomförs på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva att behandlingen begränsas i stället för att kräva att uppgifterna raderas.

Om vi inte längre har behov av dina personuppgifter och du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att de raderas.

Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 GDPR kommer dina rättigheter och våra rättigheter att vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som har företräde har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter – med undantag för dess lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga språk eller för att skydda fysiska eller juridiska personers rättigheter, eller med hänsyn till ett allmänt intresse åberopat av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

3. Registrering av uppgifter på den här webbplatsen

3.1. COOKIES

Vår webbplats och våra sidor använder vad som i branschen kallas “cookies”. Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en sessions varaktighet (sessionscookies) eller så lagras de permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies tas bort automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies ligger lagrade på din enhet tills du aktivt tar bort dem, eller så raderas de automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan det hända att tredjepartscookies lagras på din enhet när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att utnyttja vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandlingen av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan cookies (t.ex. varukorgsfunktionen eller att visa videor). Syftet med andra cookies kan vara att analysera användarmönster eller att visa reklammeddelanden.

Cookies som krävs för genomförandet av elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. varukorgsfunktionen) eller de som är nödvändiga för att optimera (nödvändiga cookies) webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter i webbplatsens målgrupp) lagras med stöd av artikel 6.1 f GDPR, såvida ingen annan rättslig grund åberopas. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att säkerställa att operatörens tjänster tillhandahålls på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt. Om ditt samtycke till lagring av cookies och liknande spårningstekniker har begärts sker behandlingen endast med stöd av det erhållna samtycket (artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG). Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du blir meddelad varje gång cookies sparas och tillåta att cookies godkänns endast i särskilda fall. Du kan också göra ett allmänt eller specifika undantag i godkännandet av cookies eller aktivera funktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies inaktiveras kan webbplatsens funktion komma att begränsas.

I den händelse att tredjepartscookies används eller om cookies används för analysändamål kommer vi att särskilt meddela dig i anslutning till denna dataskyddspolicy och, vid behov, be om ditt samtycke.

3.2. SAMTYCKE MED COOKIEBOT

Vår webbplats använder en teknisk samtyckeslösning från Cookiebot för att erhålla ditt samtycke till lagring av cookies på din enhet eller för användningen av vissa tekniker och för att dokumentera detta på ett dataskyddsenligt sätt. Leverantören av denna teknik är Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (hädanefter “Cookiebot”).

När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till Cookiebots servrar i syfte att erhålla ditt samtycke och tillhandahålla andra förklaringar beträffande användningen av cookies. Cookiebot lagrar då en cookie i din webbläsare för att identifiera det samtycke du har lämnat eller dess återkallande. De uppgifter som insamlats på detta sätt lagras tills du begär att vi raderar dem, raderar Cookiebots cookie eller de inte längre behövs för det ändamål uppgifterna lagrades för. Obligatorisk lagring på grund av rättsliga förpliktelser påverkas inte.

Cookiebot används för att erhålla det samtycke som krävs enligt lagen för att använda cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c GDPR.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3.3. KONTAKTFORMULÄR

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer den informationen samt eventuella andra kontaktuppgifter som anges i kontaktformuläret att lagras av oss för att hantera din förfrågan och för det fall vi har ytterligare frågor. Vi delar inte de här uppgifterna utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter stöder sig på artikel 6.1 b GDPR om din begäran har samband med fullgörandet av ett avtal eller om den är nödvändig för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal. I alla andra fall stöder sig behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f GDPR) eller på ditt avtal (artikel 6.1 a GDPR) om detta har begärts. Samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till registrering av uppgifter eller de inte längre behövs för det ändamål uppgifterna registrerades för (t.ex. efter att vi har besvarat din förfrågan). Eventuella obligatoriska rättsliga bestämmelser, i synnerhet arkiveringstider, påverkas inte.

3.4. BEGÄRAN VIA E-POST, TELEFON ELLER FAX

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla tillhörande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Uppgifterna behandlas med stöd av artikel 6.1 b GDPR om din begäran har samband med fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal. I alla andra fall behandlas uppgifterna med stöd av vårt berättigade intresse av effektiv behandling av förfrågningar som skickas till oss (artikel 6.1 f GDPR) eller med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR) om ett sådant har erhållits. Samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som skickas till oss vid kontaktförfrågningar finns hos oss till du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke eller de inte längre behövs för det ändamål de lagrades för (t.ex. efter att ha löst din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade arkiveringstider – påverkas inte.

3.5. TYPEFORM

Vi har integrerat Typeform på denna webbplats. Leverantören är Typeform S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanien (hädanefter “Typeform”). Typeform gör det möjligt för oss att skapa onlineformulär och integrera dem på vår webbplats. De uppgifter du anger i våra Typeform-formulär lagras på Typeforms servrar tills du ber oss att ta bort dem, återkallar eventuellt samtycke du har lämnat för dess lagring eller de inte längre behövs för det ändamål uppgifterna samlades in (t.ex. när vi har färdigbehandlat din begäran). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – i synnerhet arkiveringstider – påverkas inte av detta. Typeform används med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att tillhandahålla fungerande onlineformulär. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) för användningen av ovannämnda tjänst. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3.6. HUBSPOT CRM

Vi använder Hubspot CRM på den här webbplatsen. Leverantören är Hubspot Inc., 25 Street, Cambridge, MA 02141, USA (hädanefter “Hubspot CRM”). Hubspot CRM gör det möjligt för oss att bland annat hantera befintliga och potentiella kunder och kundkontakter, att kommunicera med dig samt planera och utföra marknadsföringsaktiviteter som passar dina intressen. Hubspot CRM gör det möjligt för oss att samla, sortera och analysera kundinteraktioner via e-post, sociala medier eller telefon över flera olika kanaler. De personuppgifter som insamlas på detta sätt kan bedömas och användas för kommunikation med den potentiella kunden eller för marknadsföringsåtgärder (t.ex. utskick av nyhetsbrev). Hubspot CRM gör det också möjligt för oss att insamla och analysera våra kontakters användarbeteenden på vår webbplats. Hubspot CRM används med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av det mest effektiva kundhanteringssystemet och den mest effektiva kundkommunikationen. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. För mer information, se Hubspots sekretesspolicy: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) för användningen av ovannämnda tjänst. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3.7. REGISTRERING PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

Du har möjlighet att registrera dig på den här webbplatsen för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de uppgifter du angett endast för ändamålet att tillhandahålla det erbjudande eller tjänst du registrerat dig för. De uppgifter vi begär vid tidpunkten för registrering måste anges i sin fullständiga form. Registreringen kommer annars att avvisas.

För att meddela dig eventuella viktiga förändringar i vårt utbud eller vid eventuella tekniska förändringar använder vi den e-postadress som uppgavs under registreringsprocessen.

De uppgifter som angivits under registreringsprocessen behandlas med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR).

De uppgifter som registreras vid registreringsprocessen lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska dessa uppgifter raderas. Obligatoriska lagstadgade plikter gällande arkiveringstider påverkas inte.

3.8. REGISTRERING MED GOOGLE

I stället för att registrera dig direkt på den här webbplatsen kan du registrera dig med Google. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För registrera dig med Google behöver du bara ange ditt Google-namn och lösenord. Google identifierar dig och bekräftar din identitet gentemot vår webbplats.

När du loggar in med Google kan vi eventuellt använda vissa uppgifter i ditt konto för att fylla i din profil hos oss. Du avgör om du vill att dessa uppgifter ska användas och i sådant fall vilka uppgifter det ska gälla under Googles säkerhetsinställningar som du hittar här: https://myaccount.google.com/security och https://myaccount.google.com/permissions.

Den uppgiftsbehandling som sker i samband med registrering med Google sker med stöd av vårt berättigade intresse av att göra registreringsprocessen så enkel som möjligt för våra användare (artikel 6.1 f GDPR). Eftersom det är valfritt att använda registreringsfunktionen och användarna själva kan besluta om respektive åtkomstalternativ finns ingen uppenbar konflikt för de registrerade vad gäller vems rättigheter som väger tyngst.

3.9. REGISTRERING MED FACEBOOK CONNECT

I stället för att registrera dig direkt på den här webbplatsen har du också möjlighet att registrera dig med Facebook Connect. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks förklaring överförs de insamlade uppgifterna till USA samt andra tredjeländer.

Om du beslutar dig för att registrera dig med Facebook Connect och klickar på knappen “Logga in med Facebook”/“Anslut med Facebook” kommer du automatiskt att anslutas till Facebooks plattform. Där kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord. I och med detta länkas din Facebook-profil med denna webbplats och våra tjänster. Denna länk ger oss åtkomst till de uppgifter du har registrerat hos Facebook. Uppgifterna består huvudsakligen av följande:

Namn hos Facebook

Profilbild och omslagsfoto på Facebook

Omslagsfoto på Facebook 

E-postadress registrerad hos Facebook

Facebook-id

Vänlista på Facebook

Gilla-markeringar på Facebook (uppgifter om “likes”)

Födelsedatum

Kön

Land

Språk

Dessa uppgifter används för att skapa, tillhandahålla och anpassa ditt konto. 

Registrering via Facebook Connect och samhörande uppgiftsbehandling utförs med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst, vilket påverkar all framtida behandling därefter.

I den utsträckning personuppgifter insamlas på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter (artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook. Den behandling som utförs av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss har fastställts i en överenskommelse om gemensam personuppgiftsbehandling. Avtalets lydelser kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse ansvarar vi för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och att implementeringen på vår webbplats sker på ett integritetssäkert sätt. Facebook ansvarar för Facebook-produkternas datasäkerhet. Du kan utöva den registrerades rättigheter (t.ex. begära information) gällande de uppgifter som behandlas av Facebook direkt emot Facebook. Om du utövar den registrerades rättigheter emot oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

För mer information, se Facebooks användarvillkor och Facebooks sekretesspolicyer. Använd de här länkarna för att komma åt denna information: https://www.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Sociala medier

4.1. SOCIALA MEDIER-ELEMENT MED SHARIFF

Vi använder element från sociala medier-nätverk på denna webbplats och dess sidor (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn och Tumblr).

I regel kan du känna igen dessa sociala medier-element på deras respektive logotyp. För att garantera sekretessen för uppgifterna på den här webbplatsen använder vi dessa element endast i kombination den så kallade “Shariff”-tjänsten. Denna applikation förhindrar att sociala medier-element som har bäddats in på webbplatsen överför personuppgifter till deras leverantör så fort du besöker vår webbplats.

En direktanslutning till leverantörens server får inte etableras innan du har aktiverat respektive sociala medier-element genom att klicka på den tillhörande knappen (vilket ger uttryck för ditt samtycke). Så snart du aktiverar sociala medier-elementet tar respektive leverantör emot information om att du har besökt denna webbplats tillsammans med din ip-adress. Om du samtidigt är inloggad på respektive leverantörs sociala medier-konto (t.ex. Facebook) kan den respektive leverantören sammanföra besöket på den här webbplatsen med ditt användarkonto.

Aktivering av tillägget utgör ett uttryck för samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du har möjlighet att återkalla detta samtycke när som helst, vilket påverkar all framtida behandling.

Denna tjänst används för att erhålla samtycke till användningen av viss teknik, vilket krävs av lagen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c GDPR.

4.2. FACEBOOK

Vi har integrerat element från det sociala nätverket Facebook på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks förklaring överförs de insamlade uppgifterna till USA samt andra tredjeländer.

En översikt över Facebooks sociala medier-element finns på följande länk: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om sociala medier-elementet har aktiverats upprättas en direktanslutning mellan din enhet och Facebooks server. I och med detta mottar Facebook information som bekräftar ditt besök på denna webbplats tillsammans med din ip-adress. Om du klickar på Facebooks “Gilla”-knapp medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehåll från denna webbplats till din Facebook-profil. Som en följd av detta kan Facebook sammankoppla ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi måste betona att vi som leverantör av webbplatsen inte mottar någon information om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Facebook. För mer information, se Facebooks sekretesspolicy här: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits sker användningen av ovannämnda tjänst med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

I den utsträckning personuppgifter insamlas på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter (artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook. Den behandling som utförs av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss har fastställts i en överenskommelse om gemensam personuppgiftsbehandling. Avtalets lydelser kan hittas här:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse ansvarar vi för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och att implementeringen på vår webbplats sker på ett integritetssäkert sätt. Facebook ansvarar för Facebook-produkternas datasäkerhet. Du kan utöva den registrerades rättigheter (t.ex. begära information) gällande de uppgifter som behandlas av Facebook direkt emot Facebook. Om du utövar den registrerades rättigheter emot oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

4.3. TWITTER

Vi har integrerat funktioner från sociala medier-plattformen Twitter på denna webbplats. Dessa funktioner levereras av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Om sociala medier-elementet har aktiverats upprättas en direktanslutning mellan din enhet och Twitters server. Som en följd av detta mottar Twitter information om ditt besök på denna webbplats. Om du använder Twitter och funktionen “Retweeta” länkas webbplatser som du besöker med ditt Twitter-konto och görs synliga för andra användare. Vi måste poängtera att vi, som leverantörer av webbplatsen och dess sidor, inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller Twitters användning av dessa uppgifter. För mer information, se Twitters sekretesspolicy på: https://twitter.com/en/privacy.

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du kan återställa dina dataskyddsinställningar på Twitter under kontoinställningarna på: https://twitter.com/account/settings.

4.4. INSTAGRAM

Vi har integrerat funktioner från den offentliga medieplattformen Instagram på denna webbplats. Dessa funktioner tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Om sociala medier-elementet har aktiverats upprättas en direktanslutning mellan din enhet och Instagrams server. Som en följd av detta mottar Instagram information om ditt besök på denna webbplats.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehåll från denna webbplats på din Instagram-profil. Det gör det möjligt för Instagram att sammankoppla ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi måste poängtera att vi som leverantör av webbplatsen och dess sidor inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller Instagrams användning av dem.

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

I den utsträckning personuppgifter insamlas på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook eller Instagram är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter (artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook eller Instagram. Den behandling som utförs av Facebook eller Instagram efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss har fastställts i en överenskommelse om gemensam personuppgiftsbehandling. Avtalets lydelser kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse ansvarar vi för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook- eller Instagram-verktyget och att implementeringen på vår webbplats sker på ett integritetssäkert sätt. Facebook ansvarar för Facebook- eller Instagram-produkternas datasäkerhet. Du kan utöva den registrerades rättigheter (t.ex. begära information) gällande de uppgifter som behandlas av Facebook eller Instagram direkt emot Facebook. Om du utövar den registrerades rättigheter emot oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

För mer information gällande detta, se Instagrams sekretesspolicy på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

4.5. LINKEDIN

Den här webbplatsen använder element från nätverket LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du besöker en sida på denna webbplats som innehåller ett element från LinkedIn upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn meddelas om att du har besökt denna webbplats tillsammans med din ip-adress. Om du klickar på LinkedIns “Rekommendera”-knapp och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto är LinkedIn i ett läge där de kan sammankoppla ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi måste poängtera att vi som leverantör av webbplatserna inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller LinkedIns användning av dem.

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

För mer information om detta, se LinkedIns sekretesspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.6. XING

Denna webbplats använder element från nätverket Xing. Leverantören är New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång en av våra webbplatser eller sidor innehåller element från Xing upprättas en anslutning till Xings servrar. Så vitt vi känner till leder inte detta till någon registrering av personuppgifter. I synnerhet lagrar inte tjänsten några ip-adresser eller analyserar användarmönster.

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

För mer information om dataskydd och Xings delningsknapp, se Xings dataskyddsförklaring på:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

4.7 eKomi

Vi använder teknik från eKomi Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin, Tyskland (“eKomi”) för våra kunders leverantörs- och produktrecensioner och för vår egen kvalitetsstyrning. Vi har därför integrerat betygsmjukvara från eKomi på denna webbplats. Denna recensionsprogram låter dig lämna en anonym recension av din upplevelse hos oss efter att vi har tillhandahållit vår tjänst. För detta ändamål skickas personuppgifter till eKomi. eKomi skickar sedan en begäran om granskning till dig. Om du skickar in en recension kommer den att kontrolleras och godkännas av eKomi. eKomi samlar också in, lagrar och använder personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen. För denna tekniska implementering har ett orderhanteringsavtal slutits med eKomi. eKomi vidtar alla organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dessa uppgifter. I enlighet med lagstadgade lagringstider bevaras dessa uppgifter och raderas sedan. Du kan hitta mer detaljerad information om eKomis dataskydd på www.ekomi.de/de/datenschutz. Som en del av din recension via eKomi kan du ange din e-postadress, som vi kan använda för att kontakta dig senare angående din recension. På så sätt kan vi t.ex. B. svara individuellt på din kritik, svara på dina frågor eller ge annan hjälp. Vi vill påpeka att det är frivilligt att uppge din e-postadress. Den rättsliga grunden för att använda dina uppgifter för att skicka granskningsmejlet är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR.

4.8 Pinterest

På denna webbplats använder vi delar av det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. När du går in på en sida som innehåller ett sådant element upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterests servrar. Detta sociala medieelement överför loggdata till Pinterests server i USA. Denna loggdata kan innehålla din IP-adress, adressen till de besökta webbplatserna som också innehåller Pinterest-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies. Om samtycke har inhämtats kommer ovanstående att användas. Tjänst baserad på Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst. Om inte samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av att uppnå största möjliga synlighet på sociala medier. Ytterligare information om syfte, omfattning och vidare behandling och användning av data av Pinterest samt dina relaterade rättigheter och alternativ för att skydda din integritet finns i Pinterests dataskyddsinformation: https://policy.pinterest.com/de/privacy -politik.

5. Analysverktyg och annonsering

5.1. GOOGLE TAGGSTYRNING

Vi använder Google Taggstyrning. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Taggstyrning är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårning och statistiska verktyg samt andra tekniker på vår webbplats. Google Taggstyrning skapar i sig självt inte några användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga analyser på egen hand. Verktyget hanterar och styr bara de verktyg som det är integrerat med. Däremot insamlar Google Taggstyrning din ip-adress, vilken dessutom kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Taggstyrning används med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av en snabb och okomplicerad integrering och administrering av diverse verktyg på webbplatsen. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

5.2. GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteendemönster. För det syftet mottar webbplatsoperatören en mängd användaruppgifter, så som vilka sidor som besökts, tid tillbringad på sidan, använt operativsystem och användarens ursprung. Uppgifterna sammankopplas med ett användar-id som tilldelas varje webbplatsbesökares enhet.

Därutöver gör Google Analytics det möjligt för oss att registrera bland annat dina mus- och rullningsbeteenden. Google Analytics använder olika modelleringsmetoder för att utöka de insamlade uppgifterna och använder maskinlärningstekniker i analysen av data.

Google Analytics använder tekniker som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användares beteendemönster (t.ex. cookies eller digitalt fingeravtryck). Den information som registreras av Google om hur webbplatsen används överförs i regel till Googles servrar i USA, där de lagras.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Webbläsartillägg

Du kan förhindra att Google registrerar och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

För mer information om behandlingen av användares uppgifter med Google Analytics, se Googles förklaring om datasekretess på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google-signaler

Vi använder Google-signaler. Varje gång du besöker vår webbplats registrerar Google Analytics bland annat din plats, ditt sökförlopp och YouTube-förlopp samt demografiska uppgifter (besöksdata). Dessa uppgifter kan användas för anpassad annonsering med stöd av Google-signaler. Om du har ett Google-konto länkar Google-signaler dina besöksuppgifter med ditt Google-konto och använder dem för att skicka anpassade marknadsföringsmeddelanden till dig. Uppgifterna används också för att framställa anonymiserad statistik över våra besökares internetbeteende.

Behandling av avtalsuppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google och fullföljer till fullo de tyska dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser vid användningen av Google Analytics.

Google Analytics spårning av e-handel

Denna webbplats använder Google Analytics funktion “Spårning av e-handel”. Med stöd av Spårning av e-handel är webbplatsoperatören i ett läge där den kan analysera webbplatsbesökarnas köpbeteenden i syfte att förbättra operatörens marknadsföringskampanjer på nätet. Inom detta sammanhang spåras information såsom lagda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från det att en produkt visats till att ett köpbeslut fattats. Dessa uppgifter kan sammanföras av Google under ett transaktions-id som tilldelas respektive användare eller användares enhet.

5.3. HOTJAR

Den här webbplatsen använder Hotjar. Leverantören är Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (webbplats: https://www.hotjar.com).

Hotjar är ett verktyg som används för att analysera ditt användarmönster på denna webbplats. Hotjar gör det möjligt för oss att till exempel registrera dina musrörelser, musklick och rullningsbeteende. Under denna process kan Hotjar också avgöra hur länge din muspekare befinner sig i en viss position. Utifrån denna information framställer Hotjar så kallade “heatmaps” (färgdiagram) som gör det möjligt att avgöra vilka delar av webbplatsen som webbplatsbesökaren särskilt överblickar.

Vi har också möjlighet att avgöra hur länge du har befunnit dig på webbplatsens sidor och när du lämnade. Vi kan också avgöra vid vilket tillfälle du upphörde med att fylla i ett kontaktformulär (så kallade konverteringstrattar).

Därutöver kan Hotjar användas för att erhålla direkt återkoppling från webbplatsbesökare. Denna funktion syftar till att förbättra webbplatsoperatörens erbjudande på webbplatsen.

Hotjar använder tekniker som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarens beteendemönster (t.ex. cookies eller användning av digitalt fingeravtryck).

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte erhålls sker användningen av tjänsten med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarmönster för att optimera både webbplatsens presentation och operatörens marknadsföringsaktiviteter.

Inaktivering av Hotjar

Om du vill inaktivera Hotjars registrering av uppgifter, klicka på länken nedan och följ instruktionerna: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Tänk på att du måste inaktivera Hotjar separat för varje webbläsare och varje enhet.

För mer information om Hotjar och de uppgifter som registreras, se Hotjars dataskyddsförklaring på följande länk: https://www.hotjar.com/privacy.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

5.4. WP STATISTICS

Denna webbplats använder analysverktyget WP Statistics för att statistiskt analysera besök. Leverantören är Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, Förenade arabemiraten (https://veronalabs.com).

WP Statistics kan användas för att analysera hur vår webbplats används. För detta registrerar WP Statistics bland annat loggfiler (ip-adresser, hänvisare, webbläsare som använts, användarens ursprung och sökmotor som använts) och åtgärder som webbplatsbesökarna utför på webbplatsen (t.ex. klick och visningar).

De uppgifterna som samlas in med WP Statistics lagras endast på våra egna servrar.

Verktyget används med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av anonymiserad analys av användarnas beteenden för att kunna optimera både våra webbplatser och vår annonsering. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

5.5. GOOGLE ADS

Webbplatsens operatör använder Google Ads. Google Ads är ett internetbaserat marknadsföringsprogram från Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor och på tredjepartswebbplatser, om användaren angivit vissa sökord på Google (sökordsinriktning). Det är också möjligt att skapa riktade annonser utifrån de användaruppgifter Google har (t.ex. platsdata och intressen; målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi analysera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka sökord som ledde till en visning av våra annonser och hur många annonser som ledde till ett klick.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5.6. GOOGLE ADSENSE (ICKE-ANPASSADE)

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att bädda in annonser som tillhandahålls av Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder Google AdSense i det “icke-anpassade” läget. Till skillnad från i det anpassade läget baseras inte annonser på tidigare användarmönster och tjänsten skapar inte en användarprofil över dig. I stället använder tjänsten så kallad “kontextbaserad information” för att välja de annonser som visas för dig. De valda annonserna baseras således på till exempel din plats, innehållet på den webbplats du besöker för tillfället eller de sökord du använder. För att läsa mer om de distinkta skillnaderna mellan anpassad inriktning och icke-anpassad inriktning med Google AdSense kan du klicka på följande länk: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Tänk på att om Google AdSense används i det icke-anpassade läget så är det möjligt att cookies lagras eller att jämförbara spårningstekniker används (t.ex. digitala fingeravtryck).

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Du kan på egen hand justera annonseringsinställningarna i ditt användarkonto. Detta kan göras genom att klicka på länken nedan och sedan logga in: https://adssettings.google.com/authenticated.

För mer information om Googles annonseringstekniker kan du klicka här: https://policies.google.com/technologies/ads och https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.7. GOOGLE REMARKETING

Denna webbplats använder Google Analytics remarketingfunktioner. Leverantören av dessa tjänster är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserar ditt användarmönster på vår webbplats (t.ex. klick på specifika produkter) i syfte att tilldela en viss annonseringsmålgrupp för att sedan visa passande onlineerbjudanden för dig när du besöker andra onlineerbjudanden (remarketing eller retargeting).

Därutöver är det möjligt att länka den skapade annonseringsmålgruppen med Googles enhetsbaserade remarketingfunktioner. Det gör det möjligt att visa anpassade, intressebaserade annonseringsmeddelanden, beroende på din tidigare användning och besöksmönster på en viss enhet (t.ex. mobiltelefon) på ett sätt som är anpassat för dig så väl som din enhet (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har ett Google-konto har du möjlighet att invända mot anpassade annonser på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

För mer information och relevanta dataskyddslagar, se Googles integritetspolicyer på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Skapande av målgrupper med Google kundmatchning

För skapandet av målgrupper använder vi bland annat Googles remarketingfunktion kundmatchning. För att åstadkomma detta överför vi vissa kunduppgifter (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. För varje kund som är Google-användare och inloggad på sitt Google-konto visas matchande annonseringsmeddelanden i Googles nätverk (t.ex. YouTube, Gmail eller i en sökmotor).

5.8. GOOGLE KONVERTERINGSSPÅRNING

Denna webbplats använder Google konverteringsspårning. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med stöd av Google konverteringsspårning är vi i ett läge där vi kan avgöra om användaren har utfört vissa åtgärder. Till exempel kan vi analysera vilka knappar på vår webbplats som har klickats på och hur ofta samt vilka produkter som bedöms eller köps med en viss regelbundenhet. Ändamålet med dessa uppgifter är att framställa konverteringsstatistik. Vi lär oss hur många användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har genomfört. Vi tar inte emot några uppgifter som kan identifiera användarna personligen. Vad gäller Google använder de cookies eller liknande spårningsteknik för att utföra identifieringen.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

För mer information om Googles konverteringsspårning, se Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5.9. GOOGLE DOUBLECLICK 

Denna webbplats använder funktioner från Google DoubleClick. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (hädanefter “DoubleClick”).

DoubleClick används för att visa intressebaserade annonser i Googles nätverk. Med hjälp av DoubleClick kan annonser anpassas efter intressena hos den person som annonsen visas för. Till exempel kan våra annonser dyka upp i Googles sökresultat eller i banners förknippade med DoubleClick.

För att kunna visa annonsmaterial som passar användarna måste DoubleClick känna igen varje användare så att de kan sammankoppla användaren med besökta webbplatser, klick och andra uppgifter om användarmönster. DoubleClick använder cookies eller liknande spårningsteknik (t.ex. digitalt fingeravtryck) för att göra detta. De registrerade uppgifterna förs samman i en användarprofil under pseudonym så att intressebaserade annonser kan visas.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

För mer information om hur du invänder mot de annonser som visas av Google, se följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads och https://adssettings.google.com/authenticated.

5.10. FACEBOOK PIXEL 

För att mäta konverteringsfrekvenser använder denna webbplats Facebooks spårningspixel. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks förklaring överförs de insamlade uppgifterna till USA samt andra tredjeländer.

Verktyget gör det möjligt att spåra sidornas besökare efter att de har länkats till leverantörens webbplats till följd av att ha klickat på en Facebook-annons. Det gör det möjligt att analysera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål och optimera framtida annonseringskampanjer.

För oss som operatörer av denna webbplats är de insamlade uppgifterna anonyma. Vi är inte i ett läge där vi kan dra några slutsatser gällande användarnas identitet. Däremot registrerar och behandlar Facebook uppgifterna, för att göra det möjligt att göra en koppling till användarens profil. Facebook är i också i ett läge där de kan använda uppgifterna för deras egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks sekretesspolicy. Det gör att Facebook kan visa annonser på Facebooks sidor så väl som på platser utanför Facebook. Vi som operatör har ingen kontroll över hur den typen av uppgifter används.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I den utsträckning personuppgifter insamlas på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter (artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook. Den behandling som utförs av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss har fastställts i en överenskommelse om gemensam personuppgiftsbehandling. Överenskommelsens lydelser kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse ansvarar vi för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och att implementeringen på vår webbplats sker på ett integritetssäkert sätt. Facebook ansvarar för Facebook-produkternas datasäkerhet. Du kan utöva den registrerades rättigheter (t.ex. begära information) gällande de uppgifter som behandlas av Facebook direkt emot Facebook. Om du utövar den registrerades rättigheter emot oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

I Facebooks sekretesspolicyer hittar du mer information om skyddet för din integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också inaktivera återmarknadsföringsfunktionen “anpassade målgrupper” i avsnittet annonsinställningar här: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste då först logga in på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera all användarbaserad annonsering från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances webbplats: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

Denna webbplats använder LinkedIns Insight Tag. Tjänsten tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Behandling av uppgifter med LinkedIn Insight Tag

Vi använder LinkedIn Insight Tag för att erhålla information om besökarna på vår webbplats. Om en webbplatsbesökare är registrerad hos LinkedIn kan vi analysera besökarens huvudsakliga uppgifter gällande sysselsättning (t.ex. karriärnivå, företagets storlek, land, plats, bransch, yrkestitel) för att på ett bättre sätt rikta vår webbplats till relevant målgrupp. Vi kan också använda LinkedIn Insight Tag för att mäta huruvida besökare på vår webbplats gör köp eller utför andra åtgärder (konverteringsmätning). Konverteringsmätning kan också utföras mellan enheter (t.ex. från dator till surfplatta). LinkedIn Insight Tag har också en retargetingfunktion som gör att vi kan visa riktade annonser till våra webbplatsbesökare utanför webbplatsen. Enligt LinkedIn sker ingen identifiering av mottagaren.

LinkedIn själva insamlar också loggfiler (URL, hänvisar-URL, enhets- och webbläsaruppgifter och tidpunkt för besöket). Ip-adresserna förkortas eller (om de används för att nå ut till LinkedIn-medlemmar mellan enheter) hashas (pseudonymiseras). LinkedIn-medlemmarnas direkta identifikatorer raderas av LinkedIn efter sju dagar. Återstående pseudonymiserade uppgifter raderas sedan inom 180 dagar.

De uppgifter som insamlas av LinkedIn kan inte sammankopplas med någon viss individ av oss som webbplatsoperatör. LinkedIn lagrar webbplatsbesökarnas insamlade personuppgifter på deras servrar i USA och använder dem för deras egna marknadsföringsaktiviteter. För mer information, se LinkedIns sekretesspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rättslig grund

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva annonseringskampanjer som inbegriper användningen av sociala medier.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Invändning mot användningen av LinkedIn Insight Tag

Du kan invända mot LinkedIns analys av användarbeteende och riktad marknadsföring på följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

LinkedIn-medlemmar kan därtill kontrollera användningen av deras personuppgifter för marknadsföringsändamål i kontoinställningarna. Om du vill förhindra att LinkedIn länkar dina uppgifter som insamlats på vår webbplats med ditt LinkedIn-konto måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR. BEHANDLING AV UPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL Med stöd av artikel 6.1 f GDPR har den personuppgiftsansvariga ett berättigat intresse av att behandla uppgifter för marknadsföringsändamål. För ett personligt kundbemötande förbehåller vi oss också rätten att använda förnamn, efternamn, födelsedatum, gata, postnummer och stad med denna rättsliga grund. Hur länge personuppgifter för marknadsföringsändamål lagras beror på om lagringen är nödvändig för annonseringens metod. Vi följer principen att uppgifter ska raderas senast efter två år efter att de inte längre används för marknadsföringsändamål. Egna marknadsföringsändamål och marknadsföringsändamål hos tredje part I den utsträckning du har slutit ett avtal med oss eller fått annonseringsmaterial skickat till dig behandlar vi dig som en befintlig kund eller berörd part. I dessa fall behandlar vi ditt namn och din adress för att kunna skicka information om nya produkter och tjänster till dig. Inom ramen för vårt berättigade intresse förbehåller vi oss rätten att överföra din postadress till företag inom vår företagsgrupp och, om tillämpligt, till utvalda avtalspartner, så att de också kan informera dig om deras produkter.  Intressebaserad annonsering För att säkerställa att du endast tar emot annonsering som kan antas vara av intresse kategoriserar vi din profil och lägger till ytterligare information. Statistiska uppgifter så väl som information om dig (t.ex. grundläggande uppgifter i din kundprofil) används för detta ändamål. Syftet är att skicka reklam som är anpassad efter de behov du faktiskt har eller antas ha och därmed inte störa dig med ointressant reklam. Behandling av annonsutskick  Annonsutskick behandlas på vårt uppdrag av en tjänsteleverantör, till vilken vi skickar vidare dina uppgifter för detta ändamål. Rätt att göra invändningar Du kan invända mot behandling av uppgifter för tidigare nämnda ändamål när som helst, utan kostnad, separat för varje enskild kommunikationskanal och med framtida verkan. För det ändamålet är det tillräckligt att skicka ett e-postmeddelande eller brev till ovanstående adress. Om du gör en invändning kommer den adress det gäller att spärras från framtida uppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål. Vi vill poängtera att i vissa ovanliga fall kan annonsmaterial skickas tillfälligt även efter att vi tagit emot din invändning. Detta beror rent tekniskt på marknadsföringens ofrånkomliga ledtid och innebär inte att vi inte förverkligar din invändning.

5.12. SENTRY

Vi använder tjänsten Sentry från Functional Software, Inc., Sentry 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA (hädanefter “Sentry”) för att registrera fel inom ramen för vårt berättigade intresse av en tekniskt felfri webbupplevelse och dess ekonomiskt effektiva utformning och optimering i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.

Sentry kan användas för insamla, registrera och analysera fel i koden i syfte att systemet ska vara stabilt. För detta ändamål insamlar Sentry också dina användaruppgifter, såsom ditt operativsystem, den mjukvara som installerats på din enhet, din ip-adress och föregående webbplats (hänvisande URL). Uppgifterna insamlas av Sentry pseudonymiserat. Det gör att vi inte kan identifiera dig som användare. Detta kan leda till en överföring av dina uppgifter till USA. Vi har slutit ett personuppgifts­biträdes­avtal med Sentry, enligt vilket Sentry behandlar dina uppgifter endast i enlighet med våra instruktioner. Dessa allmänna användningsvillkor föreskriver också att Sentrys överföring av uppgifter till USA endast ska ske inom ramen för standardavtalsklausulerna.

För mer information om Sentrys behandling av dina uppgifter, se deras sekretesspolicy på: https://sentry.io/privacy/.

5.13. OUTBRAIN

Vi har integrerat Outbrain på denna webbplats. Leverantören är Outbrain Inc., 39 West 13th Street,3rd floor, New York, NY 10011, USA (hädanefter “Outbrain”).När du besöker en webbplats där Outbrain har integrerats kommer Outbrain att skapa en pseudonymiserad användarprofil (ett användar-id) där det innehåll du har visat eller läst registreras. Som en följd kan vår webbplats eller andra webbplatser där Outbrain har integrerats rekommendera annat innehåll som är lämpligt för det visade intresset eller visa annonser. För detta ändamål registreras din enhetstyp, ip-adress, den webbläsare du använder, besökta webbplatser, lästa artiklar, besökets tidpunkt och enhets-id. Uppgifterna sammanförs sedan under ditt användar-id. Därutöver använder vi Outbrain Pixel. Med denna Pixel kan vi avgöra om du redan har ett användar-id hos Outbrain när du besöker vår webbplats. Den här lösningen gör det möjligt för annonsörer i Outbrains annonsnätverk att mäta kampanjernas effektivitet. Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarmönster för att optimera både operatörens presentation av webbplatsens och dess marknadsföringsaktiviteter.

För mer information, se Outbrains sekretesspolicy här:

https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Därutöver kan du genom att klicka på följande länk se en lista på alla cookies som används:

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Om du vill se din användarprofil hos Outbrain eller göra ändringar i den klickar du på följande länk:

https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) för användningen av ovannämnda tjänst. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

5.14. TIKTOK 

Beskrivning av uppgiftsbehandlingen och dess omfattning Sociala medier-applikationen TikTok är en internationell videoportal. Den används för mimande till musikvideor och andra korta videoklipp. TikTok drivs av det kinesiska företaget ByteDance. TikToks sekretesspolicy utgör grunden för hur TikTok behandlar de uppgifter som de insamlar från användarna eller som tillhandahålls av användarna. Enligt sekretesspolicyn är de personuppgiftsansvariga TikTok Technology Limited (“TikTok Irland”) och TikTok Information Technologies UK Limited ("TikTok Storbritannien"). Sekretesspolicyn hänvisar vanligtvis till “TikTok”, “vi” eller “oss” för enkelhetens skull. Om du har lämnat samtycke till marknadsföring använder TikTok dina uppgifter för att visa anpassade annonser.

Rättslig grund

De anpassade annonser som TikTok visar för dig stöder sig på ditt samtycke. I alla andra fall behandlar TikTok användaruppgifter med den rättsliga grunden avtal (artikel 6.1 b GDPR), intresseavvägning (artikel 6.1 f) eller uppfyllandet av en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c GDPR). Samtycken kan återkallas av användaren. Användaren kan också enligt artikel 21 GDPR göra invändningar mot den behandling som stöder sig på intresseavvägning. För mer information, se TikToks sekretesspolicy och användarvillkor (se länk nedan).

Ändamål

TikTok behandlar personuppgifter för olika ändamål, inklusive för att kunna tillhandahålla sina tjänster, kunna meddela användare om förändringar i deras tjänster, tillhandahålla support till användare, låta användare dela användarinnehåll med andra användare, för utvecklingen av nya tjänster eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser. TikTok insamlar bland annat följande uppgifter om sina användare: profildata, användarinnehåll och användningsdata, platsdata och information om kontakter/vänner. För mer information om hur dina uppgifter används och vilka uppgifter som behandlas, se TikToks sekretesspolicy och användarvillkor (länk nedan).

Lagringens varaktighet

TikTok behåller användarnas uppgifter så länge som krävs för att tillhandahålla tjänsten till användarna, uppfylla avtalsmässiga förpliktelser och utöva deras rättigheter gällande uppgifterna i fråga. Om uppgifterna inte längre behövs för att tillhandahålla tjänsten behålls dem av TikTok endast så länge TikTok har ett berättigat intresse av att behålla sådana uppgifter. Om en användare begär att TikTok ska radera deras konto kommer kontot inledningsvis att vara deaktiverat under ett par veckor. Kontot kommer sedan att raderas. Under denna process raderas också användarens personuppgifter gällande appens meddelandefunktion. Meddelanden som du har skickat till andra användare av TikToks tjänst kommer att ligga kvar på deras enheter. I TikToks sekretesspolicy (se länk nedan) lyfter de också fram eventuella längre raderings- eller arkiveringstider.

Återkallande, invändningar och behandlingens upphörande TikTok ger användarna möjlighet att kontrollera och hantera deras egna uppgifter (personuppgifter) med hjälp av inställningarna. TikTok tillhandahåller också automatiska informationstjänster som gör att användarna kan erhålla information om hur uppgifterna behandlas. Lagen ger dig dessutom rätten att få dina uppgifter raderade eller rättade. Du kan också göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter och begära att den begränsas, samt när som helst återkalla de samtycken som du har lämnat.

Kompletterande kommentar

Observera att TikToks användarvillkor och sekretesspolicy kan ändras när som helst. Kontrollera därför regelbundet dessa texters aktualitet. Curaden garanterar inte att ovanstående information gällande TikToks användarvillkor och sekretesspolicy är aktuell, korrekt eller fullständig. Vår sekretesspolicy syftar till att tillhandahålla den information som krävs enligt artikel 12 och följande i GDPR och i den utsträckning Curaden använder tjänster från TikTok genom att bädda in videor på någon av våra webbplatser eller TikTok används av våra anställda för kunder.

TikToks användarvillkor:

https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=de

Sekretesspolicy:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de#section-1

Frågor om TikToks sekretesspolicy:

För användare som har frågor om TikToks sekretesspolicy eller önskar kontakta TikToks integritetsansvarig har de länkat ett kontaktformulär i sekretesspolicyn.


5.15 Brandwatch

Vi använder tjänsterna från Brandwatch Group - Runtime Collective Limited, Sovereign House, Church Street, 1st Floor, Brighton, BN1 1UJ, Storbritannien ("Brandwatch") för att samla in information från inlägg i sociala medier eller produktrecensioner publicerade på andra konsumentrecensionsplattformar än TrustPilot om våra produkter eller tjänster som direkt nämner Curaden. Informationen som samlas in av Brandwatch är allmänt tillgänglig och kontrolleras därför direkt av författaren eller utgivaren. Brandwatch tar endast emot och skickar oss innehållet i inlägget eller recensionen: inga andra personuppgifter behandlas av Brandwatch som en del av dessa bearbetningsaktiviteter. För mer information om Brandwatchs sekretesspraxis, se företagets integritetspolicy.

Brandwatch och ProductBoard kan komma att överföra personuppgifter till ett tredje land i samband med att de tillhandahåller sina tjänster. Mer information om sådana överföringar finns i denna integritetspolicy.


5.16 UXCam

Vi använder UXCam, UXCam Inc, 814 Mission St, San Francisco, Kalifornien, USA, för att skapa värmekartor, spela in sessioner och hur användare surfar på flera sidor för att göra dem mer användarvänliga, mäta räckvidd och genomföra marknadsundersökningar. Vi använder appanalysverktyget från UXCam för detta ändamål.

UXCam behandlar data endast som processor i enlighet med våra instruktioner och inte för sina egna syften. Om applikationen använder spårningsmekanismer eller användarprofiler kommer vi endast att använda denna applikation om du har gett oss ditt förhandsgodkännande att göra det.

5.17 Windsor.ai

Vi använder Windsor.ai, en mjukvara från Windsor Group AG med huvudkontor i Baar, Schweiz, som gör det möjligt för oss att hämta allmänt eller allmänt tillgänglig data samt personlig data från olika datakällor via ett API-gränssnitt. Uppgifterna lagras på fysiska servrar belägna inom EU, bearbetas och förbereds och görs tillgängliga för oss på ett standardiserat sätt för hämtning. Du kan hitta mer information om dataskydd på Windsor.ai-webbplatsen: https://windsor.ai/privacy-statement/

Användningen av detta analysverktyg baseras på artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både vår webbplats och vår reklam. Om lämpligt samtycke har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6, punkt 1 lit B. Fingeravtryck av enheter) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

6. Nyhetsbrev

6.1. UPPGIFTER I SAMBAND MED NYHETSBREV

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som webbplatsen erbjuder behöver vi en e-postadress, samt information som gör det möjligt för oss att bekräfta att du är den angivna e-postadressens ägare och att du godkänner att ta emot nyhetsbrev. Ytterligare uppgifter insamlas inte eller sker bara på frivillig basis. För att administrera nyhetsbrevet använder vi leverantörer av nyhetsbrevstjänster som beskrivs nedan.

6.2. DELAD ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER AV CURADEN AG

Vi är en avtalspartner till Curaden AG:s företagsgrupp, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Schweiz. Curaden AG utvecklar våra produkter och tjänster samt tillgängliggör dem för oss. Tillsammans med Curaden AG utformar vi också våra annonseringsåtgärder samt nyhetsbrev och webbplatser. Vi insamlar kunduppgifter såsom e-postadresser för marknadsföringsändamål och allmän kommunikation gemensamt med Curaden AG. Vi är gemensamt personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 GDPR. Insamlingen och behandlingen av uppgifter sker med stöd av 6.1 f GDPR. Vi och Curaden AG ska göra den information som krävs enligt artikel 13 och 14 GDPR tillgänglig för de registrerade utan kostnad i ett tydligt, transparent, förståeligt och lättillgängligt format samt på ett klart och tydligt språk. För att möjliggöra detta ska varje part förse den andra parten med all nödvändig information från respektive parts verkningsområde.

6.3. MAILCHIMP 

Denna webbplats använder tjänster från Mailchimp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp är en tjänst som kan användas bland annat för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. När du anger uppgifter i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. din e-postadress) lagras uppgifterna på Mailchimps servrar i USA.

Med hjälp av Mailchimp-verktyget kan vi analysera hur våra nyhetsbrevskampanjer presterar. Om du öppnar ett e-postmeddelande som har skickats via Mailchimp-verktyget ansluter en fil som integrerats i e-postmeddelandet (en så kallad web beacon eller spårningspixel) till Mailchimps servrar i USA. Detta gör det möjligt att avgöra om nyhetsbrevet har öppnats och vilka länkar mottagaren eventuellt har klickat på. Vid det tillfället registreras också tekniska uppgifter (t.ex. tidpunkt, ip-adress, typ av webbläsare och operativsystem). De här uppgifterna kan inte sammankopplas med enskilda mottagare av nyhetsbrevet. Deras enda syfte är att kunna utföra statistiska analyser över nyhetsbrevskampanjer. Resultaten från sådana analyser kan användas för att mer effektivt anpassa framtida nyhetsbrev efter mottagarnas intressen.

Om du inte vill tillåta analys med Mailchimp måste du säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta i varje nyhetsbrev.

Uppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR). Du kan återkalla ditt lämnade samtycke när som helst genom att säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet. Lagligheten av uppgiftsbehandling som har skett före återkallandet påverkas inte.

De uppgifter som överlämnas till oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss tills du säger upp din prenumeration på nyhetsbrevet eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten och raderas från distributionslistan efter att du har sagt upp din prenumeration på nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras hos oss för andra ändamål påverkas inte.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ och https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Efter att du har sagt upp din prenumeration på nyhetsbrevet kommer din e-postadress att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en blockeringslista, om en sådan åtgärd är nödvändig för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna i blockeringslistan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta ligger i både ditt och vårt intresse av att efterleva de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse enligt betydelsen i artikel 6.1 f GDPR). Lagringen i blockeringslistan sker på obestämd tid. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

För mer information, se Mailchimps sekretesspolicyer på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

6.4. SENDGRID/TWILIO

Denna webbplats använder den molnbaserade e-postmarknadsföringsmjukvaran SendGrid från Twilio för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Twilio Germany GmbH, Rosenheimer Str. 143C, 81671 München. SendGrid är en tjänst med vilken utskick av nyhetsbrev kan organiseras och analyseras. De uppgifter du anger i syfte att ta emot nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras på SendGrids servrar.

De servrar som SendGrid använder för behandling av uppgifter befinner sig bland annat i USA, vilket innebär att din e-postadress kan komma att överföras till deras servrar i USA. Om du vill läsa mer om hur SendGrid efterlever EU:s dataskyddslagar kan du se deras sekretesspolicy på:

https://www.twilio.com/legal/privacy och https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum. Genom att skicka våra nyhetsbrev med SendGrid kan vi analysera mottagarnas beteenden. Bland annat kan vi analysera hur många mottagare som har öppnat nyhetsbrevet och hur många klick en viss länk i nyhetsbrevet har fått. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan vi också analysera huruvida en viss fördefinierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats) har utförts efter att ha klickat på länken i nyhetsbrevet. Behandlingen av uppgifter sker med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst genom att säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet. Lagligheten av databehandling som redan har skett påverkas inte av återkallandet. Om du inte vill att SendGrid ska utföra analyser måste du säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta i varje nyhetsbrev. Du kan också säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet direkt på webbplatsen. De uppgifter du anger i syfte att ta emot nyhetsbrevet lagras av oss till du säger upp din prenumeration. Om du säger upp prenumerationen raderas de från våra och SendGrids servrar. Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

7. TILLÄGG OCH VERKTYG

7.1. INTEGRERING AV YOUTUBE MED UTÖKAT DATASKYDD

På vår webbplats har vi bäddat in videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsens operatör är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i avancerat integritetsläge. Enligt YouTube säkerställer detta läge att YouTube inte lagrar några uppgifter om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Det avancerade integritetsläget innebär dock inte nödvändigtvis att det kan uteslutas att YouTube delar uppgifter med deras partner. Till exempel kommer YouTube alltid att upprätta en anslutning till Google DoubleClicks nätverk, oavsett om du tittar på en video eller inte.

Så snart du spelar upp en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Till följd av detta meddelas YouTubes servrar om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto samtidigt som du besöker vår webbplats gör du det möjligt för YouTube att sammankoppla ditt besöksmönster med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Efter att du spelat upp en video kan YouTube därutöver spara olika cookies eller liknande spårningsteknik på din enhet i identifieringssyfte (t.ex. digitalt fingeravtryck). På så sätt kan YouTube erhålla uppgifter om den här webbplatsens besökare. Dessa uppgifter används bland annat för att framställa videostatistik med syftet att förbättra webbplatsens användarvänlighet och förebygga bedrägeriförsök.

Under vissa omständigheter kan ytterligare uppgiftsbehandling förekomma efter att du startat en YouTube-video, vilket är något vi inte kan kontrollera.

Användningen av YouTube sker med stöd av vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. Detta är enligt artikel 6.1 f ett berättigat intresse. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

För mer information om hur YouTube behandlar användares uppgifter, se YouTubes integritetspolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.2. VIMEO UTAN SPÅRNING (DO NOT TRACK)

Denna webbplats använder tillägg från Vimeos videoportal. Leverantören är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller Vimeo-videor upprättas en anslutning till Vimeos servrar. I samband med det mottar Vimeos server information om vilka av våra webbplatser du har besökt. Vimeo mottar också din ip-adress. Vi har dock konfigurerat Vimeo på så sätt att Vimeo inte kan spåra din användaraktivitet och inte sparar några cookies.

Vi använder Vimeo för att göra vår onlinepresentation tilltalande. Detta är enligt artikel 6.1 f GDPR ett av våra berättigade intressen. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. gällande lagring av cookies) sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR. Det lämnade samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler och, enligt Vimeo, “berättigade företagsintressen”. Mer information kan hittas här: https://vimeo.com/privacy.

För mer information om behandlingen av användares uppgifter, se Vimeos sekretesspolicy på: https://vimeo.com/privacy

7.3. GOOGLE MAPS

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda Google Maps funktioner behöver din ip-adress lagras. I regel överförs denna uppgift till en av Googles servrar i USA, där den lagras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över överföringen av uppgifter. Om Google Maps har aktiverats har Google möjlighet att använda Googles webbtypsnitt i syfte att åstadkomma en enhetlig presentation av typsnitt. För att kunna visa text och typsnitt på rätt sätt laddar din webbläsare in de nödvändiga webbtypsnitten i din webbläsares cache när du använder Google Maps.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och göra det lätt att hitta platser vi presenterar på vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse så som definierat i artikel 6.1 f GDPR. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

För mer information om behandlingen av användares uppgifter, se Googles integritetspolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.4. GOOGLE RECAPTCHA 

Vi använder Google reCAPTCHA (hädanefter reCAPTCHA) på den här webbplatsen. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att avgöra om de uppgifter som anges på vår webbplats (t.ex. uppgifter som anges i ett kontaktformulär) lämnas av en människa eller via ett automatiserat program. För att avgöra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarnas beteende utifrån en mängd olika parametrar. Denna analys utlöses automatiskt så fort en webbplatsbesökare går in på webbplatsen. För att utföra denna analys bedömer reCAPTCHA en mängd olika uppgifter (t.ex. ip-adress, tid som webbplatsbesökaren tillbringat på webbplatsen och användarens musrörelser). De uppgifter som spåras under sådana analyser skickas vidare till Google.

reCAPTCHA-analyser sker helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökare meddelas inte om att en analys är pågående.

Uppgifter lagras och analyseras med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att skydda operatörens webbplatser från missbrukligt automatiserat spioneri och från spam. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

För mer information om Google reCAPTCHA, se Googles integritetspolicy och användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=en och https://policies.google.com/terms?hl=en.

7.5. WORDFENCE

Vi har inkluderat Wordfence på den här webbplatsen. Leverantören är Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hädanefter “Wordfence”).

Wordfence är till för att skydda vår webbplats från oönskad åtkomst eller skadliga cyberattacker. För att möjliggöra detta etablerar vår webbplats en permanent anslutning till Wordfences servrar, vilka kontrollerar och blockerar deras databaser från åtkomst till vår webbplats.

Wordfence används med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att på det mest effektiva sättet skydda webbplatsen från cyberattacker. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

7.6. MANAGEWP 

Vi administrerar denna webbplats med stöd av verktyget ManageWP. Leverantören är GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbien (hädanefter “ManageWP”).

ManageWP säkerställer bland annat att vi kan övervaka vår webbplats säkerhet och prestanda samt skapa automatiska säkerhetskopior. ManageWP har följaktligen åtkomst till webbplatsens hela innehåll, inklusive våra databaser. Värddatorer för ManageWP är leverantörens servrar.

ManageWP används med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att webbplatsen eller webbplatserna fungerar så effektivt och säkert som möjligt. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.


7.7 Registrering med Apple ID

Du kan välja att registrera dig med ditt Apple-ID. "Logga in med Apple" är en tjänst som erbjuds av Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA (hädanefter kallad "Apple"). Om du väljer "Logga in med Apple" behandlar vi dina uppgifter på basis av ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1, meningen 1 lit. en GDPR. Du kan hitta mer information om dataskydd hos Apple i denna integritetspolicy.

Om du använder "Logga in med Apple" får vi information om ditt namn och din e-postadress.

Apple behandlar och överför dina data till USA (se avsnitt A. 2). Vi har ingått standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen med Apple för att ge tillräckliga garantier för överföringen i enlighet med Art. 46 para. 2 lit. c GDPR.


8. E-HANDELS- OCH BETALTJÄNSTLEVERANTÖRER

8.1. BEHANDLING AV KUND- OCH AVTALSUPPGIFTER

Vi insamlar, behandlar och använder kunders person- och avtalsuppgifter för att upprätta och göra förändringar i våra avtalsförbindelser samt ordna dess innehåll. Personuppgifter sammankopplade med användningen av denna webbplats (användaruppgifter) insamlas, behandlas och används endast om det är nödvändigt för att göra det möjligt för användaren att använda våra tjänster eller om det krävs i faktureringssyfte. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är artikel 6.1 b GDPR.

De insamlade kunduppgifterna ska raderas när beställningen slutförts eller affärsrelationen har avslutats och när eventuella befintliga lagstadgade arkiveringstider har upphört att gälla. Eventuella lagstadgade arkiveringstider påverkas inte.

8.2. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER VID SLUTANDET AV AVTAL FÖR NÄTBUTIKER, DETALJHANDLARE OCH LEVERANS AV PROFILPRODUKTER

Vid beställning av profilprodukter från oss delar vi dina personuppgifter med det transportföretag som anlitats för leveransen och den betaltjänstleverantör som fått i uppdrag att hantera betaltransaktionerna. Endast de uppgifter som krävs för att de respektive tjänsteleverantörerna ska kunna fullgöra sina skyldigheter kommer att delas. Den rättsliga grunden för detta uppgiftsdelande är artikel 6.1 b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller genomföra förpliktelser som föregår ett avtal. Om du ger oss ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 delar vi din e-postadress med det transportföretag som anlitats för leveransen så att företaget kan skicka meddelanden till dig via e-post gällande beställningens leveransstatus. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

8.3. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER VID SLUTANDET AV AVTAL FÖR TJÄNSTER OCH DIGITALT INNEHÅLL

Vi delar personuppgifter med tredje part endast om detta är en nödvändig del av att fullgöra avtalet, till exempel med det finansinstitut som fått i uppdrag att behandla betalningar.

Inga andra framtida överföringar av uppgifter ska ske eller ska endast ske om du har lämnat uttryckligt samtycke till överföringen. Inga av dina uppgifter ska delas med någon annan tredje part så länge du inte har lämnat ett uttryckligt samtycke till detta, till exempel för marknadsföringsändamål.

Uppgiftsbehandlingen sker med stöd av artikel 6.1 b GDPR, vilken tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller genomföra förpliktelser som föregår ett avtal.

8.4. KREDITUPPLYSNINGAR

Om köp görs med avbetalning eller andra betalningsvillkor som kräver att vi ger kredit kan vi komma att genomföra en kreditupplysning. För detta syfte överför vi de uppgifter du har lämnat (t.ex. namn, adress, ålder och bankuppgifter) till ett kreditupplysningsföretag. Baserat på dessa uppgifter bedöms risken för utebliven betalning. Om sannolikheten för utebliven betalning är orimligt hög kan vi komma att neka betalningsvillkoren i fråga.

Kreditupplysningen utförs med stöd av genomförandet av avtal (artikel 6.1 b GDPR) och för att förhindra utebliven betalning (berättigat intresse enligt artikel 6.1 GDPR). Om samtycke har inhämtats utförs kreditupplysningen med stöd av detta samtycke (artikel 6.1 a GDPR). Samtycket kan återkallas när som helst.

8.5. BETALTJÄNSTER

Vi integrerar betaltjänster från tredjepartsföretag på vår webbplats. Om du gör ett köp hos oss kommer dina betaluppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, bankkontouppgifter och kreditkortsnummer) att behandlas av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. Vid dessa transaktioner gäller respektive leverantörs dataskyddsbestämmelser. Användningen av betaltjänstleverantörerna sker med stöd av artikel 6.1 b GDPR (genomförandet av avtal) och av intresset av en smidig, behändig och säker betaltransaktion (artikel 6.1 f GDPR). I den utsträckning samtycke har begärts för vissa åtgärder är artikel 6.1 a GDPR den rättsliga grunden för behandling av uppgifter. Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan.

Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på den här webbplatsen.

8.6. PAYPAL 

Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter “PayPal”).

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Mer information kan hittas i PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

8.7. STRIPE

Leverantören för kunder inom EU är Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (hädanefter “Stripe”).

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://stripe.com/de/privacy och https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Mer information kan hittas i Stripes sekretesspolicy på följande länk: https://stripe.com/de/privacy.

8.8. Omedelbar överföring med Sofort

Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (hädanefter “Sofort GmbH”). Med hjälp av “Sofortüberweisung”-metoden får vi en omedelbar betalningsbekräftelse från Sofort GmbH och kan utan dröjsmål börja fullgöra våra skyldigheter. Om du har valt betalmetoden “Sofortüberweisung” skickar du pinkoden och ett giltigt TAN till Sofort GmbH, så att de kan använda dem för att logga in på ditt internetbankkonto. Efter att ha loggat in kontrollerar Sofort GmbH automatiskt ditt saldo och genomför betalningen till oss med hjälp av det TAN du skickade. Sedan skickar de omedelbart en bekräftelse på transaktionen till oss. Efter att du har loggat in sker en automatisk kontroll av din omsättning, övertrasseringens kreditgräns, förekomst av eventuella andra konton och deras saldon. I tillägg till pinkoden och TAN kommer de betaluppgifter du lämnat och personuppgifter att överföras till Sofort GmbH. Uppgifter om dig som person är för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och eventuella andra uppgifter som krävs för att behandla betalningen. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att utom tvivel bekräfta din identitet och förbygga bedrägeriförsök. För mer information om betalning med omedelbar banköverföring, se följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.

8.9. UNZER 

Leverantören av denna betaltjänst är Unzer GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg, Tyskland (hädanefter “Unzer”).

För mer information, se Unzers sekretesspolicy på: https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

8.10. AMERICAN EXPRESS

Leverantören av denna betaltjänst är American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (hädanefter “American Express”).

American Express kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Överföringen av uppgifter till USA sker med stöd av de bindande företagsbestämmelserna. Mer information kan hittas här: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

För mer information, se American Express sekretesspolicy: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

8.11. MASTERCARD

Leverantören av denna betaltjänst är Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (hädanefter “Mastercard”).

Mastercard kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Överföringen av uppgifter till USA sker med stöd av Mastercards bindande företagsbestämmelser. Mer information kan hittas här: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html och https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

8.12. VISA

Leverantören av denna tjänst är Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (hädanefter “Visa”).

Storbritannien betraktas som ett säkert tredjeland gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att Storbritanniens nivå av dataskydd är likvärdig med nivån i Europeiska unionen.

Visa kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Överföringen av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

För mer information, se Visas integritetspolicy: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

8.13. PAYU

Curaden erbjuder betalningsalternativ via PayU, MIH PayU B.V., med säte i Amsterdam, Nederländerna och registreringsnummer 52117839 (“PayU”). Betalningsalternativen är bland annat förskottsbetalning, kreditkortsbetalning och avbetalning. För detta syfte kan personuppgifter komma att överföras till PayU. För mer information om hur denna betaltjänstleverantör behandlar personuppgifter, se PayUs sekretesspolicy: https://corporate.payu.com/privacy/

8.14. Betaltjänster

Vi integrerar betaltjänster från tredjepartsföretag på vår webbplats. Om du gör ett köp hos oss kommer dina betaluppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter och kreditkortsnummer) att behandlas av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. Respektive leverantörs avtalsbestämmelser och dataskyddsbestämmelser gäller för dessa transaktioner. Betaltjänstleverantörerna används med stöd av artikel 6.1 b GDPR (genomförandet av avtal) så väl som intresset av en smidig, behändig och säker betaltransaktionsprocess (artikel 6.1 f GDPR). I den utsträckning samtycke har begärts för vissa åtgärder är artikel 6.1 a GDPR den rättsliga grunden för behandling av uppgifter. Samtycken kan återkallas när som helst med framtida verkan. Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på den här webbplatsen.

8.15. Apple Pay

Betaltjänstleverantören är Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apples integritetspolicy kan ses på: https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/ 

8.16. Google Pay

Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du kan se Googles integritetspolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv 

8.17. Amazon Pay

Leverantören av den här betaltjänsten är Amazon Payments Europe S.C.A., 38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Mer information om behandlingen av dina uppgifter finns i Amazon Pays sekretesspolicy på följande länk: https://pay.amazon.co.uk/?ld=1


8.18 Efterbetalning

Leverantören av denna betaltjänst är Riverty GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Tyskland.

Detaljer finns i följande sekretesspolicy:

https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/en_de/default.

8.19 Taboola

Vår webbplats använder inbyggd reklamteknik från Taboola Inc, Taboola Europe Limited Aldgate House, 2nd Floor, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1DL, UK, för konverteringsspårning och remarketing. En cookie placeras på din dator av leverantören. Dessa cookies används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien ännu inte har gått ut kan vi och leverantören känna igen att någon har klickat på annonsen och blivit omdirigerad till vår webbplats.

Remarketingfunktionen används också för att presentera intressebaserade annonser för besökare på webbplatsen som en del av det infödda annonsnätverket. Men om du inte vill använda remarketingfunktionen kan du alltid inaktivera den genom att göra lämpliga inställningar på https://www.taboola.com/privacy-policy.

Användningen av Taboola baseras på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en så effektiv kundhantering och kundkommunikation som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande med stöd av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och 25 § mom. 1 TTDSG, i den mån samtycket innefattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. fingeravtryck av enheter) i enlighet med TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst. Dataöverföring till tredjeländer utanför Europeiska unionen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns i Taboolas sekretesspolicy: https://www.taboola.com/privacy-policy.

9. Internetbaserade ljud- och videomöten (mötesverktyg)

9.1. BEHANDLING AV UPPGIFTER

Vi använder bland annat internetbaserade mötesverktyg för att kommunicera med våra kunder. Nedan finns en lista på de verktyg vi använder. Om du använder mötesverktyg för att kommunicera med oss via video eller ljud över nätet kommer dina personuppgifter att insamlas och behandlas av oss och leverantören av det aktuella mötesverktyget. Mötesverktyget insamlar alla uppgifter som du lämnar för att använda verktyget eller kommer åt med det (e-postadress och/eller ditt telefonnummer). Därutöver behandlar mötesverktyget uppgifter om mötets längd, deltagandets start- och sluttid, antalet deltagare och andra “kontextuella uppgifter” relaterade till kommunikationsprocessen (metadata).

Verktygets leverantör behandlar därtill alla tekniska uppgifter som krävs för att genomföra kommunikationen över nätet. De inkluderar i synnerhet ip-adresser, MAC-adresser, enhets-id:n, enhetstyp, typ och version av operativsystem, klientens version, kameratyp, mikrofon eller högtalare och typ av anslutning.

Om något innehåll utbytes, laddas upp eller på annat sätt görs tillgängligt i verktyget lagras också detta på verktygets leverantörs servrar. Sådant innehåll är bland annat inspelningar i molnet, chatt-/snabbmeddelanden, röstbrevlådemeddelanden, uppladdade foton och videor, filer, whiteboardar och annan information som delas när tjänsten används.

Observera att vi inte har fullt inflytande över vilka metoder verktyget använder för att behandla uppgifter. Våra möjligheter avgörs främst av respektive leverantörs företagspolicy. Mer information om mötesverktygens uppgiftsbehandling kan hittas i dataskyddsförklaringen för det verktyg som används. Vi har listat dessa nedanför denna text.

9.2. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIGA GRUNDER

Mötesverktygen används för att kommunicera med befintliga eller potentiella avtalspartner eller för att erbjuda vissa tjänster till våra kunder (artikel 6.1 b GDPR). Därutöver är syftet med att använda verktygen att generellt förenkla kommunikationen med oss eller vårt företag och göra den snabbare (berättigat intresse i betydelsen som anges i artikel 6.1 f GDPR). Verktygen används i den utsträckning samtycke har begärts och med stöd av detta samtycke. Samtycket kan återkallas när som helst, med verkan från det datumet.

9.3. LAGRINGENS VARAKTIGHET 

Uppgifter som insamlas direkt av oss via video- och mötesverktygen raderas från våra system omedelbart efter att du har begärt att vi raderar dem, återkallat ditt samtycke till lagringen eller det inte längre finns skäl till att lagra dem. Cookies lagras på din enhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagstadgade arkiveringstider påverkas inte.

Vi har inget inflytande över hur länge mötesverktygens operatörer lagrar dina uppgifter för deras egna syften. Kontakta mötesverktygens operatörer direkt för mer information.

9.4. MÖTESVERKTYG SOM ANVÄNDS

Vi använder följande mötesverktyg.

9.5. WEBEX

Vi använder Webex. Leverantören av denna tjänst är Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Tyskland.

Det kan inte uteslutas att de uppgifter som behandlas via Webex överförs till tredjeländer (t.ex. USA). Webex har bindande företagsbestämmelser som har godkänts av nederländska, polska, spanska och andra relevanta dataskyddsmyndigheter. Detta är de bindande företagsregler som berättigar överföringen av uppgifter inom företaget till tredjeländer utanför EU och EES: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html och https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

För mer information om behandlingen av uppgifter, se Webex integritetspolicy: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

10. EGNA TJÄNSTER

10.1. HANTERING AV SÖKANDES UPPGIFTER

Vi ger webbplatsens besökare möjlighet att skicka in jobbansökningar till oss (t.ex. via e-post, brev eller genom att skicka in onlineformuläret för jobbansökan). Nedan beskriver vi kort omfattningen, ändamålen och användningen av de personuppgifter som insamlas från dig i samband med ansökningsprocessen. Vi försäkrar att insamlingen, behandlingen och användningen av uppgifter är i enlighet med tillämpliga dataskyddsrättigheter och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter alltid kommer att behandlas som strikt konfidentiella.

10.2. UPPGIFTSINSAMLINGENS OMFATTNING OCH SYFTE

Om du skickar in en jobbansökan till oss behandlar vi eventuella tillhörande uppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningsdokument, anteckningar från arbetsintervjuer osv.) om de behövs för att fatta ett beslut gällande upprättandet av ett anställningsförhållande. De rättsliga grunderna för det ovannämnda är 26 § GDPR  enligt tysk lag (förhandling av anställningsförhållande), artikel 6.1 b GDPR (förhandling av allmänna avtal) och – givet att du har lämnat ditt samtycke – artikel 6.1 a GDPR. Du kan återkalla ett lämnat samtycke när som helst. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med de personer som är involverade i att behandla din jobbansökan.

Om din jobbansökan leder till anställning kommer de uppgifter du har skickat in att lagras med stöd av grunderna i 26 § GDPR och artikel 6.1 b GDPR i syfte att upprätta anställningsförhållandet i våra databehandlingssystem.

10.3. UPPGIFTSLAGRINGENS VARAKTIGHET

Om vi inte kan erbjuda dig ett jobb eller om du tackar nej till ett jobberbjudande eller återkallar din ansökan förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter du har skickat in med stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f GDPR) i upp till sex månader från den tidpunkt ansökningsproceduren avslutades (nekat erbjudande eller återkallande av ansökan). Därefter kommer uppgifterna att raderas och fysiska ansökningsdokument att förstöras. Lagringen syftar i synnerhet till att utgöra bevis vid eventuell rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter att sexmånadersperioden löpt ut (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättslig tvist) kommer raderingen endast att utföras när skälen för förlängd lagring inte längre gäller.

Längre lagring kan också komma at ske om du har lämnat ditt godkännande (artikel 6.1 a GDPR) eller om lagstadgade arkiveringstider utesluter radering.

10.4. REGISTRERING I VÅR KANDIDATPOOL

Om vi inte kan ge dig något jobberbjudande kan du eventuellt gå med i vår kandidatpool. I händelse av registrering överförs alla dokument och uppgifter i ansökan till kandidatpoolen i syfte att kunna kontakta dig vid lämpliga vakanser.

Registrering i vår kandidatpool sker endast med stöd av ditt uttryckliga godkännande (artikel 6.1 a GDPR). Godkännandet är frivilligt och påverkar inte den pågående ansökningsprocessen. Den berörda personen kan återkalla godkännandet när som helst. I det fallet raderas uppgifterna från kandidatpoolen permanent, givet att det inte finns några rättsliga skäl till att lagra dem.

Uppgifterna från kandidatpoolen raderas permanent senast två år efter att samtycke har lämnats.
Denna information har översatts för att underlätta för de inblandade parterna. I händelse av avvikelser eller konflikter mellan den översatta versionen och den engelska originalversionen ska den engelska versionen ha företräde och anses vara den juridiskt bindande och auktoritativa versionen. Det bekräftas härmed att översättningen har genererats av maskinöversättning, och även om ansträngningar har gjorts för att säkerställa noggrannhet, lämnas inga garantier angående översättningens fullständighet, riktighet eller tillförlitlighet.

Cookie Declaration